Only for Entertainment

ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ପିଡ଼ିତ ତେବେ ନିୟମିତ କରନ୍ତୁ ଫେଶୱାଶ ।

thehealthsite.com
34

ବ୍ରଣ ଆଜିକାଲି ଏକ ବିରାଟ ସମସ୍ୟା ।  ଫାଇବର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ଖାଇବା ସହ ନିୟମିତ ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଉଚିତ। କିଛି ସହଜ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହି ବ୍ରଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ଅଧିକ ତେଲ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଇସକ୍ରିମ, କେକ , ପିଜ୍ଜା ଆଦି ଯେତେ କମ ପରିମାଣରେ ଖାଇବେ। ଏହି ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ରଣ ହେବାର ଏହା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ଚିନି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ

କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରଣ ଉଠିଥାଏ। ନିୟମିତ ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ପେଟ ସଫା ରହିଥାଏ।

ଗରମ ହେବା କାରଣରୁ ମୁହଁରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅପରିଷ୍କାର ପଦାର୍ଥ ଜମି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିୟମିତ ଫେସୱାସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍କ୍ରବ କରନ୍ତୁ।
ଜେଲଯୁକ୍ତ ମଶ୍ଚୁରାଇଜର ବ୍ୟବହାର –
ଖରାଦିନରେ ଜେଲଯୁକ୍ତ ମଶ୍ଚୁରାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁହଁ ସଫା ରହିଥାଏ।

Comments
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More