Only for Entertainment

ନୋଟବୁକ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇଲେ ସଲମାନ, ଅନ ସ୍କ୍ରିନରେ ନଜର ଆସିଲା ଭାଇଜାନଙ୍କ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ।

23

ବଲିଉଡ ଆକ୍ଟର ସଲମାନ ଖାନ ନିଜ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଫିଲ୍ମ ନୋଟବୁକ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ କରିଦିଆ ଯାଇଛି । ଗୀତରେ ସଲମାନ ଅନ ସ୍କ୍ରିନ ଖୁବ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

ଟିଜରରେ ସଲମାନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହି ଗୀତ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରୋମାଂଟିକ । ଏହାର ଚତୁର୍ଥ ଗୀତ ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହୁନ୍ତୁ । ଦୁଇ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଗୀତ ରିଲିଜ କରାଯିବ ।

ଫିଲ୍ମ କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଫିଲ୍ମରେ ସଲମାନ ଦୁଇ ଜଣ ନ୍ୟୁକମରଙ୍କୁ ଲଂଚ କରିଛନ୍ତି ।

Comments
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More